Archief

WELKOM OP DE HAGENHOFSCHOOL

Schoolfoto 2014 Website

 

De Hagenhofschool is een school voor openbaar onderwijs. Dat betekent dus voor iedereen toegankelijk. Een school waar iedereen ongeacht zijn levensovertuiging of culturele achtergrond van harte welkom is en waar voor een ieder een gelijkwaardige plaats is.

De Hagenhofschool staat in fase vier van de wijk plan. De leerlingen komen voornamelijk uit De Hagenbuurt en de Hofbuurt. De naam van de school is een samensmelting van de namen van deze twee wijken. Verder komen er nog leerlingen uit De Borgen, De Horsten en De Vogelwijk.

De Hagenhofschool telt op dit moment ruim 175 leerlingen. Deze leerlingen krijgen les in 8 groepen met een gemiddelde groepsgrootte van 22 kinderen. Er zijn 13 groepsleerkrachten, een vakleerkracht gymnastiek en een conciërge aan de school verbonden. De school is zo ingericht dat de jongste groepen niet al te groot zijn.

Het onderwijs is afgestemd op de ontwikkeling van de leerling. Daarbij staat het kind centraal. Naast het verwerven van kennis is het onderwijs gericht op het ontwikkelen van creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden. De school gaat er van uit dat ieder kind uniek is en sterke en minder sterke kanten heeft.

Wilt u meer informatie over de school, dan bent u van harte welkom om eens een kijkje te nemen. Kijk voor het adres en telefoonnummer bij Contact.

Over ons

De Hagenhofschool is een school voor openbaar onderwijs. Dat betekent dus voor iedereen toegankelijk. Een school waar iedereen ongeacht zijn levensovertuiging of culturele achtergrond van harte welkom is en waar voor een ieder een gelijkwaardige plaats is.
Belangrijke data

18 november - Studiemiddag team
-----
23 november - GMR
-----
25 november - MR en OR vergadering
-----
27 november - Activiteitenmiddag (gr. 5 t/m 8)
-----
3 december - Leerlingenraad, kinderen groep 1 's middags vrij
-----
4 december - Sinterklaasviering (groep 1 aanwezig)
-----
9 december - Studiemiddag team
-----
15 december - Rapport 1 uit
-----
16 december - Kerstviering
-----
18 december - school sluit om 12:00 uur
-----
21 dec. t/m 1 januari - Kerstvakantie